Indivuele begeleiding school

Soms hebben kinderen te maken met situaties of problemen waar ouders of leerkrachten om uiteenlopende redenen geen grip op kunnen krijgen. Het kind heeft last van (faal)angst, wordt gepest, heeft verdriet, heeft geen vriendjes, ervaart stress en ga zo maar door. Dit kan zich uiten in woedeaanvallen, onzekerheid, faalangst of pestgedrag. Zo’n kind wil je graag helpen, maar hoe?

Een kindercoach is dan een laagdrempelige ingang voor ouders, kinderen maar ook voor leerkrachten om te proberen er achter te komen wat er speelt. Het kan voor een kind al veel betekenen om eens met iemand te praten die neutraal en van buitenaf naar de situatie kijkt.

Wat doet de kindercoach?

Zoals het woord al zegt: zij coacht kinderen. Coachen betekent in dit verband begeleiden. De kindercoach gaat samen met het kind kijken wat het zou kunnen doen om zich weer beter in zijn vel te voelen. Het bijzondere is dat het kind vaak zelf wel weet wat het zou kunnen doen. Het steuntje in de rug door de kindercoach helpt het kind om die stappen te zetten die nodig zijn.

Leerkrachten en ouders worden door de kindercoach ondersteunt door praktische tips. Doel is om het kind met behulp van de kindercoach zichzelf staande houden en optimaal functioneren  op de basisschool en het voortgezet onderwijs.