Jeugd en gezin

Graag wil je dat je kind lekker in zijn of haar vel zit en dat het goed met ze gaat.

Wanneer het anders loopt kan dat lastig zijn. Dan is het fijn om hulp te krijgen, als kind, als jongere én als ouder. Wij staan graag voor je klaar. Soms is luisteren alleen al genoeg, soms is er meer nodig.

In het OKC Asten verlenen we daarom laagdrempelige, individuele hulpverlening. Onze begeleiding heeft als doel nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden in het dagelijks leven te ontwikkelen. Dit doen we met oplossingsgerichte en overzichtelijke methodes, in nauwe samenwerking met jullie als gezin.

Het accent bij onze begeleiding is het vergroten van de eigen regie en het probleem oplossend vermogen. Daarmee groeit het (zelf)vertrouwen en de redzaamheid van het kind, de jongere en de ouders.

Voorbeelden van problemen waarvoor je bij ons terecht kunt:

  • Stemming/gedrag: somberheid, (faal)angst, negatief zelfbeeld, gespannen, boosheid, omgaan met frustraties;
  • Lichamelijke functies: hoofdpijn, buikpijn, omgaan met chronische ziekte, moeheid;
  • Werk, school, vriendschap of hobby’s: onzekerheid, pesten, moeilijk omgaan met leeftijdsgenoten, motivatie- of concentratieproblemen, toets- en examenstress;
  • Dagelijks functioneren: moeilijk eten, slecht slapen/nachtmerries, zindelijkheid of bedplassen;
  • Kwaliteit van leven: omgaan met ruzie, echtscheiding, ziekte, verlies en/of rouw binnen het gezin/familie;
  • Levensvragen/spiritualiteit: omgaan met de dood, omgaan met vragen als wie ben ik? wie wil ik zijn? waarom maak ik dit mee?
  • Overige ADHD, Autisme, dyslexie, hoogbegaafdheid en hoog gevoeligheid.