Kindercoaching

In het OKC Asten verlenen we laagdrempelige, individuele hulpverlening aan uw kind. Onze begeleiding heeft als doel groei in gedrag en ontwikkeling van vaardigheden. Dit doen we met oplossingsgerichte en overzichtelijke methodes, in nauwe samenwerking met u als ouder of leerkracht. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind de oplossing in zich heeft. We begeleiden uw kind bij het ontdekken van de eigen innerlijke kracht en kwaliteiten. Doordat uw kind deze daarna kan inzetten, kan het met herwonnen zelfvertrouwen daardoor snel op eigen kracht weer verder.

Samen met het kind gaan we op zoek naar vaardigheden die het kind nodig heeft om de problemen aan te pakken. Een kindercoach leert kinderen op speelse wijze hoe zij in een aantal stappen met hun problemen om kunnen gaan en betrekt ook de ouders in het proces. Het kind hervindt zijn eigen kracht en mogelijkheden, ziet het zelfvertrouwen groeien en leert zo de eigen doelen te bereiken.

De kindercoach is er voor kinderen van 0-18 jaar die hulp kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld:

 • faalangst/andere sociale angsten
 • zelfbeeldproblemen
 • onzekerheid/zelfvertrouwen/vertrouwen in anderen
 • concentratieproblemen
 • leren ontspannen
 • pesten (gepest worden/pester zijn)
 • verdriet/rouw/scheiding
 • gedragsproblemen (boosheid/agressie/liegen/opstandigheid)
 • omgaan met emoties
 • slaapproblemen
 • verbeteren van sociale vaardigheden
 • piekergedrag
 • zelfacceptatie
 • leren opkomen voor jezelf

Vanaf 2015 wordt de zorg van begeleiding vergoed door de Peelgemeenten (Asten – Someren – Helmond – Deurne – Gemert/Bakel – Laarbeek). Hiervoor is wel een verwijzing van de huisarts nodig en een beschikking van de gemeente.

Andere mogelijkheden voor coaching zijn:

 • Losse coachings sessie’s (kosten 65,- per 45 min.)
 • Cool pakket; Coaching oplossingsgericht leren (7×45 min en een evaluatie gesprek), kosten € 395,-
 • Mindfulness programma individueel (6×45 min en een evaluatie gesprek), kosten €350,-
 • Weerbaarheidstraining “Samen zijn we sterk”; een groepstraining, gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden, 8×1 uur (kosten 225,-) lees verder…..

De kosten zijn inclusief BTW.